KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać kilka informacji:

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych będzie HiRY Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Ul. Świętokrzyska 30/63, 01-116, Warszawa.  Email do kontaktu – iod@hiry.pl

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe zbierane są przez Hiry Sp. z o. o. w celu wynikającym z funkcji konkretnego kwestionariusza, przy czym każdorazowo kontekst i opis kwestionariusza w czytelny sposób informuje, do czego on służy oraz w celu realizacji polityki informacyjnej (przesyłania przez Hiry Sp. z o. o. informacji marketingowych i handlowych, ofert, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Hiry Sp. z o. o. oraz instytucje współpracujące ze spółką) w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

3. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

4. Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców danych to upoważnieni pracownicy bądź Administratora danych bądź podmioty przez niego upoważnione.

5. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?

Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

6. Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Powyższe dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegały profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.

Leave a Reply

%d bloggers like this: